ไฟเบอร์เลเซอร์เครื่องเชื่อม

ไฟเบอร์เลเซอร์เครื่องเชื่อมเลเซอร์เป็นอุปกรณ์เชื่อมเลเซอร์ซึ่งสามารถเชื่อมชิ้นส่วนโดยการเชื่อมลำแสงเลเซอร์พลังงานสูง สำหรับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเชื่อมได้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยการส่งแบบยืดหยุ่น ปัจจุบันใช้ในการผลิตแผ่นโลหะแบตเตอรี่ปิดผนึกชิ้นส่วนรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ลำแสงเลเซอร์ของเครื่องเชื่อมเลเซอร์ไฟเบอร์ออปติคอลสามารถตระหนักถึงการแบ่งเวลาและพลังงานและสามารถจัดการกับคานหลายในเวลาเดียวกัน