111
จี่ซินเทียนเทคโนโลยีจำกัด
ไฟเบอร์เลเซอร์เครื่องตัดมีข้อดีของการตัดวัสดุโลหะได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงมันได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องตัดเลเซอร์มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและอุปกรณ์เสริมมากมายข้อดีของเทคโนโลยียังสะท้อนให้เห็นในอุปกรณ์ที่ทันสมัยของ